User Tools

Site Tools


6409--6666-fr-la-gi

6666 Frö
Tên
Tên Frö
Tên chỉ định 1993 FG20
Phát hiện
Ngày phát hiện 19 tháng 3 năm 1993
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.2375171
Bán trục lớn (a) 2.5773033 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9651497 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1894569 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.14 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.98118°
Kinh độ (Ω) 231.08804°
Acgumen (ω) 161.35494°
Độ bất thường trung bình (M) 14.55138°

6666 Frö là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1511.2861591 ngày (4.14 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
6409--6666-fr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)