User Tools

Site Tools


6410--6795-rnsk-ldsvik-la-gi

6795 Örnsköldsvik là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1567.2364689 ngày (4.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6410--6795-rnsk-ldsvik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)