User Tools

Site Tools


6414--7133-kasahara-la-gi

Kasahara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7133
Tên thay thế 1993 TX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1217759
Viễn điểm quỹ đạo 2.6722175
Độ lệch tâm 0.1148190
Chu kỳ quỹ đạo 1355.5002302
Độ bất thường trung bình 126.39048
Độ nghiêng quỹ đạo 14.68344
Kinh độ của điểm nút lên 193.61015
Acgumen của cận điểm 42.04446
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7133 Kasahara (1993 TX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày, bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7133 Kasahara
6414--7133-kasahara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)