User Tools

Site Tools


6415--7261-yokootakeo-la-gi

Yokootakeo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7261
Tên thay thế 1994 GZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1924833
Viễn điểm quỹ đạo 3.1062031
Độ lệch tâm 0.1724427
Chu kỳ quỹ đạo 1575.0914341
Độ bất thường trung bình 189.56562
Độ nghiêng quỹ đạo 13.01375
Kinh độ của điểm nút lên 187.53023
Acgumen của cận điểm 277.80798
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7261 Yokootakeo (1994 GZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7261 Yokootakeo
6415--7261-yokootakeo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)