User Tools

Site Tools


6416--7400-lenau-la-gi

Lenau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 21 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7400
Đặt tên theo Nikolaus Lenau
Tên thay thế 1987 QW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6680769
Viễn điểm quỹ đạo 3.2443531
Độ lệch tâm 0.0974686
Chu kỳ quỹ đạo 1856.5320507
Độ bất thường trung bình 15.61589
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96635
Kinh độ của điểm nút lên 161.01532
Acgumen của cận điểm 180.69260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7400 Lenau (1987 QW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu, đặt tên theo nhà thơ Áo Hung Nikolaus Lenau.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7400 Lenau
6416--7400-lenau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)