User Tools

Site Tools


6417--7543-prylis-la-gi

Prylis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7543
Tên thay thế 1973 SY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8380087
Viễn điểm quỹ đạo 5.4983003
Độ lệch tâm 0.0638808
Chu kỳ quỹ đạo 4291.4264809
Độ bất thường trung bình 321.01304
Độ nghiêng quỹ đạo 14.08735
Kinh độ của điểm nút lên 195.58928
Acgumen của cận điểm 205.96203
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.6

7543 Prylis (1973 SY) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7543 Prylis
6417--7543-prylis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)