User Tools

Site Tools


6423--6274-taizaburo-la-gi

Taizaburo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate & Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6274
Tên thay thế 1992 FV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8987893
Viễn điểm quỹ đạo 2.4003165
Độ lệch tâm 0.1166585
Chu kỳ quỹ đạo 1151.1201022
Độ bất thường trung bình 343.69968
Độ nghiêng quỹ đạo 3.93537
Kinh độ của điểm nút lên 95.97084
Acgumen của cận điểm 159.14098
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6274 Taizaburo (1992 FV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi Endate & Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6274 Taizaburo
6423--6274-taizaburo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)