User Tools

Site Tools


6424--6417-liberati-la-gi

Liberati
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Vagnozzi
Nơi khám phá Stroncone
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6417
Tên thay thế 1993 XA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1065967
Viễn điểm quỹ đạo 3.0667965
Độ lệch tâm 0.1856035
Chu kỳ quỹ đạo 1519.5558608
Độ bất thường trung bình 244.87580
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95130
Kinh độ của điểm nút lên 89.75405
Acgumen của cận điểm 264.92629
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6417 Liberati (1993 XA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1993 bởi A. Vagnozzi ở Stroncone.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6417 Liberati
6424--6417-liberati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)