User Tools

Site Tools


6425--6546-kaye-la-gi

Kaye
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6546
Đặt tên theo Danny Kaye
Tên thay thế 1987 DY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8822441
Viễn điểm quỹ đạo 3.5648343
Độ lệch tâm 0.1058759
Chu kỳ quỹ đạo 2113.9652774
Độ bất thường trung bình 218.96279
Độ nghiêng quỹ đạo 14.42541
Kinh độ của điểm nút lên 274.95924
Acgumen của cận điểm 274.59882
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6546 Kaye (1987 DY4) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1987 bởi A. Mrkos ở Klet. Nó được đặt theo tên của actor Danny Kaye.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6546 Kaye
  • NNDB Danny Kaye
6425--6546-kaye-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)