User Tools

Site Tools


6426--6667-sannaimura-la-gi

Sannaimura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 14 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6667
Đặt tên theo Sannai
Tên thay thế 1994 EK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1820833
Viễn điểm quỹ đạo 2.5323353
Độ lệch tâm 0.0742938
Chu kỳ quỹ đạo 1321.8909474
Độ bất thường trung bình 339.80223
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61613
Kinh độ của điểm nút lên 171.72881
Acgumen của cận điểm 355.79569
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6667 Sannaimura (1994 EK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1994 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6667 Sannaimura
6426--6667-sannaimura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)