User Tools

Site Tools


6427--6929-misto-la-gi

Misto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6929
Tên thay thế 1994 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3642157
Viễn điểm quỹ đạo 3.1668529
Độ lệch tâm 0.1451143
Chu kỳ quỹ đạo 1679.8365071
Độ bất thường trung bình 324.30818
Độ nghiêng quỹ đạo 10.35612
Kinh độ của điểm nút lên 56.14329
Acgumen của cận điểm 4.47878
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6929 Misto (1994 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1994 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6929 Misto
6427--6929-misto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)