User Tools

Site Tools


6429--7134-ikeuchisatoru-la-gi

Ikeuchisatoru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7134
Tên thay thế 1993 UY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9907440
Viễn điểm quỹ đạo 2.8531276
Độ lệch tâm 0.1780360
Chu kỳ quỹ đạo 1376.7096822
Độ bất thường trung bình 97.16264
Độ nghiêng quỹ đạo 11.98326
Kinh độ của điểm nút lên 228.33033
Acgumen của cận điểm 25.27432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7134 Ikeuchisatoru (1993 UY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7134 Ikeuchisatoru
6429--7134-ikeuchisatoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)