User Tools

Site Tools


6430--7262-sofue-la-gi

Sofue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7262
Tên thay thế 1995 BX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6773805
Viễn điểm quỹ đạo 2.8663983
Độ lệch tâm 0.2616804
Chu kỳ quỹ đạo 1250.7750028
Độ bất thường trung bình 182.98421
Độ nghiêng quỹ đạo 10.21883
Kinh độ của điểm nút lên 121.50793
Acgumen của cận điểm 169.36303
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7262 Sofue (1995 BX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7262 Sofue
6430--7262-sofue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)