User Tools

Site Tools


6431--7401-toynbee-la-gi

7401 Toynbee là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1390.0652423 ngày (3.81 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1987.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
6431--7401-toynbee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)