User Tools

Site Tools


6432--7544-tipografiyanauka-la-gi

Tipografiyanauka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7544
Tên thay thế 1976 UB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7977314
Viễn điểm quỹ đạo 3.0102500
Độ lệch tâm 0.0365908
Chu kỳ quỹ đạo 1807.5538580
Độ bất thường trung bình 232.01041
Độ nghiêng quỹ đạo 0.96430
Kinh độ của điểm nút lên 278.66688
Acgumen của cận điểm 10.97782
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7544 Tipografiyanauka (1976 UB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1976 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7544 Tipografiyanauka
6432--7544-tipografiyanauka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)