User Tools

Site Tools


6433---56086-1999-aa21-la-gi


(56086) 1999 AA21 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 13 tháng 1 năm 1999.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 56001–57000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6433---56086-1999-aa21-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)