User Tools

Site Tools


6435---206755-2004-cj2-la-gi

206755 (2004 CJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 206755 (2004 CJ2).
6435---206755-2004-cj2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)