User Tools

Site Tools


6437--6088-hoshigakubo-la-gi

Hoshigakubo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6088
Tên thay thế 1988 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7656914
Viễn điểm quỹ đạo 3.4416812
Độ lệch tâm 0.1089011
Chu kỳ quỹ đạo 1997.1705641
Độ bất thường trung bình 82.52019
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73172
Kinh độ của điểm nút lên 202.87892
Acgumen của cận điểm 333.49332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6088 Hoshigakubo (1988 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6088 Hoshigakubo
6437--6088-hoshigakubo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)