User Tools

Site Tools


6439--6275-kiryu-la-gi

Kiryu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6275
Đặt tên theo Kiryū
Tên thay thế 1993 VQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8585073
Viễn điểm quỹ đạo 2.9444649
Độ lệch tâm 0.0148127
Chu kỳ quỹ đạo 1805.2159006
Độ bất thường trung bình 171.54279
Độ nghiêng quỹ đạo 2.54488
Kinh độ của điểm nút lên 24.64869
Acgumen của cận điểm 192.73609
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6275 Kiryu (1993 VQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6275 Kiryu
6439--6275-kiryu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)