User Tools

Site Tools


6440--6418-hanamigahara-la-gi

Hanamigahara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6418
Tên thay thế 1993 XJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0164587
Viễn điểm quỹ đạo 2.5028375
Độ lệch tâm 0.1076227
Chu kỳ quỹ đạo 1240.6796526
Độ bất thường trung bình 111.54564
Độ nghiêng quỹ đạo 6.14925
Kinh độ của điểm nút lên 229.57260
Acgumen của cận điểm 179.02209
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6418 Hanamigahara (1993 XJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6418 Hanamigahara
6440--6418-hanamigahara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)