User Tools

Site Tools


6441--6547-vasilkarazin-la-gi

Vasilkarazin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6547
Tên thay thế 1987 RO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9166552
Viễn điểm quỹ đạo 3.1679008
Độ lệch tâm 0.2460875
Chu kỳ quỹ đạo 1480.5838090
Độ bất thường trung bình 40.97287
Độ nghiêng quỹ đạo 4.93659
Kinh độ của điểm nút lên 214.58238
Acgumen của cận điểm 133.95762
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6547 Vasilkarazin (1987 RO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1987 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6547 Vasilkarazin
6441--6547-vasilkarazin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)