User Tools

Site Tools


6442--6669-obi-la-gi

Obi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 5 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6669
Tên thay thế 1994 JA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7314720
Viễn điểm quỹ đạo 2.6718246
Độ lệch tâm 0.2135565
Chu kỳ quỹ đạo 1193.2194905
Độ bất thường trung bình 34.24100
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21878
Kinh độ của điểm nút lên 49.55109
Acgumen của cận điểm 254.92715
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6669 Obi (1994 JA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 5 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6669 Obi
6442--6669-obi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)