User Tools

Site Tools


6443--6797-stersund-la-gi

6797 Östersund là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1818.4454009 ngày (4.98 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6443--6797-stersund-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)