User Tools

Site Tools


6444--6931-kenzaburo-la-gi

Kenzaburo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6931
Đặt tên theo Kenzaburō Ōe
Tên thay thế 1994 VP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7192788
Viễn điểm quỹ đạo 3.3412908
Độ lệch tâm 0.1026326
Chu kỳ quỹ đạo 1926.7421589
Độ bất thường trung bình 238.76852
Độ nghiêng quỹ đạo 10.88453
Kinh độ của điểm nút lên 44.16219
Acgumen của cận điểm 327.53277
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6931 Kenzaburo (1994 VP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6931 Kenzaburo
6444--6931-kenzaburo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)