User Tools

Site Tools


6446--7136-yokohasuo-la-gi

7136 Yokohasuo (tên chỉ định: 1993 VK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Hitoshi Shiozawa và Takeshi Urata ở Fujieda, Shizuoka Prefecture, Nhật Bản, ngày 14 tháng 11 năm 1993. Nó được đặt theo tên Yoko Hasuo, vợ của nhà thiên văn học Ryuichi Hasuo.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6446--7136-yokohasuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)