User Tools

Site Tools


6450---97520-2000-da18-la-gi


(97520) 2000 DA18 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 25 tháng 2 năm 2000.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 97001–98000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6450---97520-2000-da18-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)