User Tools

Site Tools


6451---180537-2004-eb1-la-gi

(180537)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 14 tháng 3 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 180537
Tên thay thế 2004 EB1
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3295650
Viễn điểm quỹ đạo 2.8919598
Độ lệch tâm 0.1077070
Chu kỳ quỹ đạo 1540.8112757
Độ bất thường trung bình 167.80886
Độ nghiêng quỹ đạo 14.88152
Kinh độ của điểm nút lên 185.51923
Acgumen của cận điểm 223.97939
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6


(180537) 2004 EB1 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 180537
6451---180537-2004-eb1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)