User Tools

Site Tools


6453--6089-izumi-la-gi

Izumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá Ayashi
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6089
Đặt tên theo Izumi-ku, Sendai
Tên thay thế 1989 AF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9041503
Viễn điểm quỹ đạo 2.4613155
Độ lệch tâm 0.1276302
Chu kỳ quỹ đạo 1177.8753008
Độ bất thường trung bình 63.31250
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79210
Kinh độ của điểm nút lên 124.06282
Acgumen của cận điểm 265.20977
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6089 Izumi (1989 AF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 1989 bởi M. Koishikawa ở Ayashi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6089 Izumi
6453--6089-izumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)