User Tools

Site Tools


6455--6276-kurohone-la-gi

Kurohone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6276
Đặt tên theo Kurohone
Tên thay thế 1994 AB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7457895
Viễn điểm quỹ đạo 3.0068301
Độ lệch tâm 0.0453777
Chu kỳ quỹ đạo 1781.7710567
Độ bất thường trung bình 96.18730
Độ nghiêng quỹ đạo 1.43349
Kinh độ của điểm nút lên 298.71944
Acgumen của cận điểm 26.02625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6276 Kurohone (1994 AB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6276 Kurohone
6455--6276-kurohone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)