User Tools

Site Tools


6456--6419-susono-la-gi

Susono
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Akiyama
Nơi khám phá Mishima
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6419
Đặt tên theo Susono
Tên thay thế 1993 XX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8643720
Viễn điểm quỹ đạo 3.4025798
Độ lệch tâm 0.0858803
Chu kỳ quỹ đạo 2025.9931545
Độ bất thường trung bình 299.56361
Độ nghiêng quỹ đạo 11.36864
Kinh độ của điểm nút lên 274.78326
Acgumen của cận điểm 74.53597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

6419 Susono (1993 XX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1993 bởi M. Akiyama ở Mishima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6419 Susono
6456--6419-susono-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)