User Tools

Site Tools


6457--6549-skryabin-la-gi

Skryabin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6549
Đặt tên theo Alexander Scriabin
Tên thay thế 1988 PX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0429143
Viễn điểm quỹ đạo 2.6531371
Độ lệch tâm 0.1299438
Chu kỳ quỹ đạo 1314.1734150
Độ bất thường trung bình 176.73992
Độ nghiêng quỹ đạo 7.05586
Kinh độ của điểm nút lên 159.66643
Acgumen của cận điểm 178.27141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6549 Skryabin (1988 PX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence. Nó được đặt theo tên Alexander Scriabin, a Russian composer.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6549 Skryabin
6457--6549-skryabin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)