User Tools

Site Tools


6459--6798-couperin-la-gi

Couperin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6798
Đặt tên theo Louis Couperin
Tên thay thế 1993 JK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6245200
Viễn điểm quỹ đạo 3.2483452
Độ lệch tâm 0.1062216
Chu kỳ quỹ đạo 1837.9279405
Độ bất thường trung bình 220.50570
Độ nghiêng quỹ đạo 0.91687
Kinh độ của điểm nút lên 306.94404
Acgumen của cận điểm 79.24173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6798 Couperin (1993 JK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6798 Couperin
6459--6798-couperin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)