User Tools

Site Tools


6460--6932-tanigawadake-la-gi

Tanigawadake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6932
Đặt tên theo Mount Tanigawa
Tên thay thế 1994 YK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7506169
Viễn điểm quỹ đạo 2.9090825
Độ lệch tâm 0.2486138
Chu kỳ quỹ đạo 1298.9436089
Độ bất thường trung bình 71.15327
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72101
Kinh độ của điểm nút lên 114.01696
Acgumen của cận điểm 181.09110
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6932 Tanigawadake (1994 YK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6932 Tanigawadake
6460--6932-tanigawadake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)