User Tools

Site Tools


6462--b-nh-l-ng-la-gi

Bình Lăng là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thông Huề và Đoài Côn của huyện Trùng Khánh.
  • Đông giáp xã Đoài Côn (Trùng Khánh).
  • Nam giáp xã Cai Bộ, xã Độc Lập.
  • Tây giáp xã Quảng Hưng.

Xã Bình Lăng có diện tích 16,97 km², dân số năm 1999 là 1.865 người.[1], mật độ dân cư đạt 110 người/km².

Xã Bình Lăng được chia thành các xóm: Kung Lũng, Nà Chá 1, Nà Chá 2, Nà Chá 3, Nà Lèng 1+2, Nà Sẳng-Nà Đâư, Bản Nưa, Nưa Thôm, Sộc Lạn.

Trên địa bàn xã Bình Lăng có các ngọn núi như Bo Săm, Lũng Lạn, Nả, Nhà Làng, Pò Cáy. Sông Bắc Vọng chảy qua địa bàn tây nam của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6462--b-nh-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)