User Tools

Site Tools


6463--7137-ageo-la-gi

Ageo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7137
Tên thay thế 1994 AQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6246944
Viễn điểm quỹ đạo 2.9954576
Độ lệch tâm 0.0659703
Chu kỳ quỹ đạo 1720.5826371
Độ bất thường trung bình 26.00308
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63362
Kinh độ của điểm nút lên 293.15500
Acgumen của cận điểm 161.41475
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7137 Ageo (1994 AQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7137 Ageo
6463--7137-ageo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)