User Tools

Site Tools


6465--7408-yoshihide-la-gi

7408 Yoshihide (tên chỉ định: 1989 SB) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshikane Mizuno và Toshimasa Furuta ở Kani, Gifu Prefecture, Nhật Bản, ngày 23 tháng 9 năm 1989. Nó được đặt theo tên Yoshihide Hayashi, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6465--7408-yoshihide-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)