User Tools

Site Tools


6466--7548-engstr-m-la-gi

7548 Engström
Tên
Tên Engström
Tên chỉ định 1980 FW2
Phát hiện
Người phát hiện C.-I. Lagerkvist
Ngày phát hiện 16 tháng 3 năm 1980
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1533693
Bán trục lớn (a) 3.1514617 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6681242 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.6347992 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.59 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.32515°
Kinh độ (Ω) 347.80449°
Acgumen (ω) 296.36204°
Độ bất thường trung bình (M) 270.47146°

7548 Engström là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2043.4615899 ngày (5.59 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
6466--7548-engstr-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)