User Tools

Site Tools


6470--6091-mitsuru-la-gi

Mitsuru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6091
Tên thay thế 1990 DA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7170853
Viễn điểm quỹ đạo 2.7015939
Độ lệch tâm 0.2228061
Chu kỳ quỹ đạo 1199.4775875
Độ bất thường trung bình 85.65406
Độ nghiêng quỹ đạo 8.39262
Kinh độ của điểm nút lên 337.30405
Acgumen của cận điểm 319.53445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6091 Mitsuru (1990 DA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6091 Mitsuru
6470--6091-mitsuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)