User Tools

Site Tools


6472--6278-ametkhan-la-gi

Ametkhan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Burnasheva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6278
Đặt tên theo Amet-khan Sultan
Tên thay thế 1971 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9993817
Viễn điểm quỹ đạo 2.8709671
Độ lệch tâm 0.1789575
Chu kỳ quỹ đạo 1388.0130270
Độ bất thường trung bình 221.21920
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10449
Kinh độ của điểm nút lên 348.83971
Acgumen của cận điểm 35.69488
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6278 Ametkhan (1971 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1971 bởi B. A. Burnasheva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6278 Ametkhan
6472--6278-ametkhan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)