User Tools

Site Tools


6473--6420-riheijyaya-la-gi

Riheijyaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6420
Tên thay thế 1993 XG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6904147
Viễn điểm quỹ đạo 3.2890321
Độ lệch tâm 0.1001125
Chu kỳ quỹ đạo 1888.1867224
Độ bất thường trung bình 33.31872
Độ nghiêng quỹ đạo 8.91935
Kinh độ của điểm nút lên 290.59489
Acgumen của cận điểm 49.60266
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

6420 Riheijyaya (1993 XG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6420 Riheijyaya
6473--6420-riheijyaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)