User Tools

Site Tools


6474--6550-parl-la-gi

6550 Parléř là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1365.8085165 ngày (3.74 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988 bởi Antonín Mrkos, who named the asteroid after Peter Parler.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6474--6550-parl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)