User Tools

Site Tools


6475--6799-citfiftythree-la-gi

Citfiftythree
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6799
Tên thay thế 1993 KM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0750599
Viễn điểm quỹ đạo 4.2307809
Độ lệch tâm 0.3418610
Chu kỳ quỹ đạo 2044.8805847
Độ bất thường trung bình 243.23908
Độ nghiêng quỹ đạo 20.15798
Kinh độ của điểm nút lên 174.23928
Acgumen của cận điểm 81.38990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6799 Citfiftythree (1993 KM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 5 năm 1993 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6799 Citfiftythree
6475--6799-citfiftythree-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)