User Tools

Site Tools


6476--6933-azumayasan-la-gi

Azumayasan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6933
Tên thay thế 1994 YW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2465806
Viễn điểm quỹ đạo 3.1521684
Độ lệch tâm 0.1677403
Chu kỳ quỹ đạo 1619.9184452
Độ bất thường trung bình 113.18903
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56822
Kinh độ của điểm nút lên 290.17513
Acgumen của cận điểm 51.52564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6933 Azumayasan (1994 YW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6933 Azumayasan
6476--6933-azumayasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)