User Tools

Site Tools


6477--li-n-hoan-b-i-h-t-ch-u-la-gi

Liên hoan bài hát châu Á (hay còn gọi là Asia Song Festival), là một đại nhạc hội Nhạc Pop châu Á được tổ chức tại Hàn Quốc, từ năm 2004 nhiều nghệ sĩ từ các nước châu Á được tham gia và ghi hình phát sóng trên SBS ở Hàn Quốc và Fuji TV ở Nhật Bản, và phát sóng các hệ thống đài lớn khác trên thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Brunei, Việt Nam, Phần Lan, Bulgaria, Việt Nam.

Nghệ sĩ tham gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Chủ tịch Quỹ Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc mời đến

6477--li-n-hoan-b-i-h-t-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)