User Tools

Site Tools


6478--cai-b-la-gi

Cai Bộ là một xã thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cai Bộ có diện tích 38,84 km², dân số năm 1999 là 2588 người,[1] mật độ dân số đạt 67 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Cai Bộ có diện tích 38,84 km², dân số năm 1999 là 2.558 người.[2], mật độ dân cư đạt 65,9 người/km².

Xã Cai Bộ được chia thành các xóm: Đoỏng Mo-Lũng Hoài, Phia Chín, Lũng Ra, Lũng Luông, Nặm Cáp-Kéo Quân, Nà Tẩu, Pác Nặm, Rằng Vỹ-Thềnh Khau, Thang Lũng, Thông Than, Bản Un, Háng Chấu, Bản Vươn, Báng Trên, Báng Hạ, Thềnh Phù.

Trên địa bàn xã Cai Bộ có các ngọn núi như Phia Linh, Lũng Thang, Lũng Vọng. Trên địa bàn Cai Bộ, ngoài sông Bắc Vọng chảy qua phía tây còn có suối Luốc Cương. Tỉnh lộ 207 đia qua địa phận Cai Bộ, trên tuyến có đèo Khau Mòn.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
6478--cai-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)