User Tools

Site Tools


6479--7139-tsubokawa-la-gi

Tsubokawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Niijima
Nơi khám phá Ojima
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7139
Tên thay thế 1994 CV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9090604
Viễn điểm quỹ đạo 3.0851190
Độ lệch tâm 0.0293716
Chu kỳ quỹ đạo 1895.1694395
Độ bất thường trung bình 225.43267
Độ nghiêng quỹ đạo 9.78738
Kinh độ của điểm nút lên 176.13660
Acgumen của cận điểm 3.67626
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7139 Tsubokawa (1994 CV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1994 bởi T. Niijima ở Ojima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7139 Tsubokawa
6479--7139-tsubokawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)