User Tools

Site Tools


6480--7266-trefftz-la-gi

Trefftz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7266
Tên thay thế 4270 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0981739
Viễn điểm quỹ đạo 2.7914133
Độ lệch tâm 0.1417787
Chu kỳ quỹ đạo 1396.2453025
Độ bất thường trung bình 154.02449
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88161
Kinh độ của điểm nút lên 50.74381
Acgumen của cận điểm 174.34633
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

7266 Trefftz (4270 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt tên theo nhà toán học và vật lý học Eleonore Trefftz (sinh ở Aachen năm 1920).[1][2]

  1. ^ Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)–(10000), Minor Planet Center, truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2011 
  2. ^ Dr. Eleonore Trefftz (PDF), TU Dresden, truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2011 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7266 Trefftz
6480--7266-trefftz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)