User Tools

Site Tools


6481--7410-kawazoe-la-gi

Kawazoe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7410
Tên thay thế 1990 QG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8668875
Viễn điểm quỹ đạo 4.1580219
Độ lệch tâm 0.3802770
Chu kỳ quỹ đạo 1909.7618431
Độ bất thường trung bình 112.42509
Độ nghiêng quỹ đạo 5.85510
Kinh độ của điểm nút lên 327.22293
Acgumen của cận điểm 53.38675
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7410 Kawazoe (1990 QG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7410 Kawazoe
6481--7410-kawazoe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)