User Tools

Site Tools


6482--7549-woodard-la-gi

Woodard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7549
Tên thay thế 1980 TO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7189302
Viễn điểm quỹ đạo 3.2811822
Độ lệch tâm 0.0937069
Chu kỳ quỹ đạo 1897.9838930
Độ bất thường trung bình 78.31969
Độ nghiêng quỹ đạo 9.69088
Kinh độ của điểm nút lên 225.78554
Acgumen của cận điểm 184.98985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7549 Woodard (1980 TO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7549 Woodard
6482--7549-woodard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)