User Tools

Site Tools


6485--6092-johnmason-la-gi

Johnmason
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 6 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6092
Tên thay thế 1990 MN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7747875
Viễn điểm quỹ đạo 2.9621737
Độ lệch tâm 0.2506641
Chu kỳ quỹ đạo 1331.3834975
Độ bất thường trung bình 292.26661
Độ nghiêng quỹ đạo 9.49813
Kinh độ của điểm nút lên 132.47888
Acgumen của cận điểm 200.84876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6092 Johnmason (1990 MN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 6 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6092 Johnmason
6485--6092-johnmason-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)